Про Коаліцію

ТРИ КИТИ ПО ДЕТІНІЗАЦІЇ ВИКОНАВШИ ЯКІ ПІДПРИЄМЕЦЬ СКАЖЕ “ПЛАЧУ ВСІ ПОДАТКИ І ВПЕВНЕНИЙ ЩО КОНКУРЕНТ ТЕЖ ЧЕСНО ПЛАТИТЬ!”

Журнал Бізнес: Детенізація країни

01
« 1 of 35 »

КОАЛІЦІЯ «ЗА ДЕТІНІЗАЦІЮ ЕКОНОМІКИ» це об‘єднання бізнесу та громадських організацій, що вирішили спільними зусиллями добиватися прийняття необхідних країні змін, через реалізацію завдань, зазначених у Меморандумі. Наслідком впровадження окреслених реформ ми бачимо збільшення інвестицій в країну та стимулювання бізнесу до детінізації, зменшення дискреції та ліквідацію корупційних можливостей для представників органів влади.

Головною метою Коаліції є створення інвестиційно привабливих умов для бізнесу, при яких в Україні буде створено значну кількість нових робочих місць і зростання ВВП України суттєво прискориться.

Головні завдання ми бачимо наступними:

  1. Спрощення адміністрування, ліквідація корупційних можливостей:
  • законодавче забезпечення функціонування електронного кабінету платників податків та еволюцію електронних безконтактних сервісів;
  • удосконалення оподаткування майна підприємств з метою зменшення його дискреційності з тим, щоб зробити його більш справедливим;
  • захист податкового кредиту, шляхом недопущення позбавлення права на нього покупців товарів/послуг;
  • визначення можливості застосування "касового методу" при сплаті ПДВ, напрацювання оптимальної моделі;
  • забезпечення прозорості та відкритості ДФС України шляхом оприлюднення зведеної інформації щодо діяльності служби та платників податків;
  • впроваждення персональної відповідальності чиновників, які своїми діями або бездіяльністю завдали шкоди підприємству або підприємцю, визначення єдиного алгоритму дій;
  • заборона відкриття кримінальних проваджень до узгодження податкових зобов'язань і фактичної не сплати узгоджених податкових зобов'язань до бюджету;
  • лібералізація ринку РРО, шляхом введення інноваційної цифрової системи нового покоління (РРО), з правом вибору за суб’єктами підприємницької діяльності яким РРО користуватися (класичним або інноваційним (смартфони та планшети у якості реєстраторів));
  • напрацювання методів заохочення добровільного використання РРО та отримання фіскальних чеків з перевіркою їхньої реєстрації (лотереї, грошові заохочення споживачів тощо);
  • проведення дослідження з метою визначення категорій платників, які у великих масштабах ухиляються від сплати податків при реалізації товарів, напрацювання концепції щодо дієвих методів боротьби зі зловживаннями, поширення сфери дії РРО на виявлені категорії ухилянтів;
  1. Зменшення дискреції та корупційних ризиків, відновлення довіри суспільства до контролюючих органів
  • формування прозорих механізмів для визначення категорій платників податків підвищеного ризику - напрацювання концепції, яка передбачає суцільне охоплення відповідних категорій платників податків перевірками там, де вони потрібні, і звільнення від перевірок усіх решти – окрім особливих, чітко регламентованих, випадків;
  • формування прозорих механізмів відшкодування ПДВ;
  • ліквідація податку на прибуток, перехід до оподаткування виведеного капіталу (оподатковуються лише дивіденди та прирівняні платежі);
  • інституційна реформа фіскальних органів, зокрема:
  • позбавлення районних ДФС функцій контролю;
  • створення єдиного дата-центру, що консолідує всі державні ресурси та бази даних контролюючих органів, під адмініструванням Міністерства фінансів України;
  • запровадження контрактної системи, законодавчо закріплених горизонтальних переміщень топ-кадрів кожні 2-3 роки;
  • ліквідація податкової міліції, створення служби фінансових розслідувань (фінансова поліція) з керівником та співробітниками, відібраними за процедурами аналогічними процедурам обрання членів НАБУ, суттєве підвищення їх посадових окладів. Усунення дублювання функцій: економічною злочинністю почне займатися один правоохоронний орган замість трьох (СБУ, МВС, ДФС);
  • дерегуляція функцій державного контролю шляхом передачі ряду контрольних функцій громадським та приватним структурам;
  • імплементація у Податковий та Бюджетний кодекс обов'язкової процедури громадського обговорення законодавчих ініціатив (процедура нульового читання) та норми про недійсність нормативних актів, що не пройшли нульове читання.
  • Проведення політики, спрямованої на деофшоризацію. Впровадження наступних правил: правила оподаткування контрольованих іноземних компаній, правило оподаткування ринкової вартості активу на момент його переміщення з України, правило визнання іноземної компанії податковим резидентом Україна, якщо фактичне місце її управління знаходиться в Україні, правило щодо обмеження вирахування відсотків, модернізація механізму контролю трансфертного ціноутворення, правила щодо запобігання гібридних невідповідностей.
  1. Податкове навантаження
  • скорочення кількості податків та зменшення їх ставок за рахунок зниження неефективних видатків Державного бюджету;
  • зменшення навантаження на фонд заробітної плати, в першу чергу за рахунок зниження ставки ЄСВ.
  1. Валютна лібералізація
  • скасування валютних обмежень НБУ, що перешкоджають залученню інвестицій в Україну;
  • напрацювання концепції проекту щодо амністії капіталів, реалізація погодженої моделі.
  1. Судова реформа
  • оптимізація структури судової системи, посилення її інституційної спроможності, удосконалення механізму добору суддів, підвищення їх відповідальності та встановлення реальної незалежності і суддівського самоврядування;
  • запровадження конкурсної системи відбору суддів до Верховного суду України, використання міжнародного досвіду щодо здійснення судочинства в останній інстанції.
  1. Економічний розвиток
  • скорочення витрат часу на експорт та імпорт продукції, зменшення строків отримання сертифіката походження товарів, запровадження принципу «єдиного вікна» під час перетину вантажами митного кордону України;
  • напрацювання концепції функціонування експортно-кредитного агентства, керівні органи якого будуть формуватися на умовах прозорого конкурсу;
  • сприяння оптимізації структури та розміру видатків Державного бюджету, зниженню неефективних витрат, зменшенню рівня видатків державного сектора по відношенню до ВВП, що, згідно з дослідженнями, призведе до більш швидкого економічного зростання;
  • сприяння здійсненню державного регулювання та нагляду за суб'єктами
    господарювання на принципах: прозорості, професійності,
    недискримінаційності, передбачуваності, збалансованості, доцільності,
    нульової толерантності до проявів корупції.
  • ухвалення закону про обіг земель с/г призначення з мінімальною кількістю обмежень, розблокування ринку землі в Україні
  1. Митна політика
  • реформування митної служби - перенабір співробітників на відкритих конкурсах із цензом допущення колишніх співробітників, високі з/п новим співробітникам;
  • запровадження обов'язкового обміну інформацією про митну вартість товарів при здійсненні імпорту між Мінфін/ДФС України та уповноваженими органами країн-експортерів;
  • посилення персональної відповідальності митних співробітників за свої рішення
  • впровадження/вдосконалення ризикоорієнотованих систем, впровадження прозорих механізмів формування профілів ризиків (для митниці і всіх супутніх служб)
  • запровадження обов'язкового вказання торгової марки при митному декларуванні товарів.
  • дослідження питання зловживання фізичними особами правом безмитного переміщення товарів через кордон, забезпечення контролю державними органами кількості перетинів кордону на в'їзд-виїзд фізособою за певний період часу, визначення оптимальних варіантів рішення проблеми;
  • для товарів високого цінового сегменту змінити вимір та облік в кілограмах на поштучний.